Om oss

Vi är Jahn & Reuterswärd!

 

Två av författarna till boken Autism och ADHD i skolan - handbok i tydliggörande pedagogik Läs mer om boken här

 

  • Erfarna NPF-pedagoger i grundskolan

 

  • Kollegiala handledare

Läs mer om projektet Danderydsmodellen

Har du elever med autism och/eller adhd?

Behöver din verksamhet hjälp att komma igång med tydliggörande pedagogik?

Kontakta oss!

Cajsa Jahn

Cajsa Jahn

Cajsa Jahn är lärare med lång erfarenhet av att arbeta med elever med autism och adhd. Hon har arbetat både i vanlig klass och i särskild undervisningsgrupp för elever med autism. Cajsa arbetar i elevhälsoteam och trygghetsteam där hon kan bidra med kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon har även coachande samtal med elever som behöver tydliggörande pedagogik. Cajsa handleder även andra lärare i hur man arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.

Malin Reuterswärd

Malin Reuterswärd

Malin Reuterswärd är pedagog i grundskolan. Hon har gedigen erfarenhet av att arbeta med elever med autism och adhd. Malin har arbetat både med undervisning i särskild undervisningsgrupp och med att stödja elever i vanlig klass. Malin handleder även andra pedagoger i hur man anpassar och kompenserar för dessa elevers svårigheter. Med ett enormt driv och engagemang utvecklar hon ständigt sitt och sina kollegers arbete med tydliggörande pedagogik.