Jahn & Reuterswärd

Välkomna till Jahn och Reuterswärd!

Jahn & Reuterswärd - Tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande för alla

Möter du barn med NPF-diagnoser?

Vi hjälper verksamheter och familjer att få vardagen att funka.

Vi erbjuder:


Föreläsning:

- autism och adhd

- tydliggörande pedagogik

- lågaffektivt bemötande


Handledning

- paket om fyra tillfällen enligt beprövad modell (Danderydsmodellen)

- enligt önskemål

- enskilt eller i grupp


Konsultation 

- vi träffar familjer, pedagoger, elevhälsa eller skolledning

- enskilt eller i grupp

- i verksamhet, hemmet eller digitalt


Coachande samtal

- vi coachar föräldrar, pedagoger eller barn

- i verksamhet, hemmet eller digitalt


Observation

- i verksamhet eller i hemmet

- efterarbete och dokumentation